Kimya Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Özel Evrensel Eğitim Kurumları Fen bilimleri bölümü olarak, tüm öğrencilerimizin Üniversite sınavlarında başarılı olmalarını amaçlıyoruz.

Bu nedenle konularımızın daha anlaşılır olmasını sağlamak için laboratuar kullanımının arttırılmasına önem veriyoruz. Ayrıca konularla ilgili çok miktarda test çözerek öğrencilere test tekniğini kavratmaya çalışıyoruz.

Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesini sağlamak için Gazi üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilim kuruluşumuzun katkılarıyla TÜBİTAK, MEF gibi kurumlara projeler hazırlıyoruz.

Her yıl okulumuzda fizik, kimya, biyoloji bilgisayar ve çevre konularındaki projelerden oluşan bilim şenliği düzenleyip Gazi üniversitesi öğretim üyelerince oluşan jüri tarafından projelerin değerlendirilip dereceye girenlere törenle ödül ve tüm öğrencilere katılım belgelerinin verilmesini sağlıyoruz.


Kimya sözcüğü Eski Mısır dilinde ‘Dünya’ anlamına gelen 'kem' sözcüğünden türemiştir. Başka bir deyiş ile kimya; element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceler. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2,5 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin   incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır.

 

 

Okulumuzda verdiğimiz kimya eğitimi ile amacımız; bireyin kendisine, çevresine, sosyal yaşamına kısacası dünyaya daha anlamlı, mantıklı ve farkındalıklı bakan bireyler yetiştirmektir. Okulumuz bünyesinde çalışan eğitimcilerimiz, bu konuda alanında uzman kişilerdir. Birçok disiplin kendi içerisinde hipotez kurma, teorem üretme, deney ve gözlem yapma gibi bilimsel araştırma yapmanın gerekli basamakları olan özellikleri barındırmaktır. Kimya bu noktada birinci sırada gelen disiplinlerden biridir. Okulumuzda gerek sınıflarımız, gerek eğitimcilerimiz gerekse deney ve gözlem yapmaya  uygun laboratuvar koşullarımız bilimsel çalışma yapmanın ve bilim insanı yetiştirmenin gerekli koşullarını her anlamda sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

BAŞARILARIMIZ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

  • TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması; Ankara Bölge Finalinde Kimya alanlarında 1 projemiz sergilenmeye değer bulunmuştur.
  • OKSEF Finale kalan Kimya Projesi: Sütte bulunan terasiklin antibiyotiğinin yapraktan elde edilen karbon kuantum noktaları ile analizi.
  • PORTEKİZ GENÇ BİLİM ADAMLARI YARIŞMASI; 2 öğrencimiz yarışmaya katılmaya hak kazandı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

  • Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması (Çek Cumhuriyeti); 1 öğrencimiz Dünya Birincisi oldu.
  • Tunus International Festival Of Engineering Science And Technology (I-Fest ): Finallere katılmaya hak kazanıldı.
  • Endonezya Uluslararası Buluş Festivali 2019; Finallere katılmaya hak kazanıldı.
  • Milset Expo-Sciences Asia – Güney Kore 2019; Finallere katılmaya hak kazanıldı.
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (Sıfır Atık) Yarışması’; 1 öğrencimiz finallere katılmaya hak kazandı.

Günümüzde bilim, fen ve teknoloji hızla gelişmektedir. Okulumuzda proje üretmek, bu projeleri hayata geçirmek amacıyla her yıl düzenlenen Evrensel Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışmasında, öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.

 

Son düzenlenen Evrensel Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması görüntüleri için tıklayınız.


Şu anda gezmekte olduğunuz web sitesinden kimya anlamında da çok fazla yararlanacağınızı düşünmekteyiz. Aşağıda bağlantılara ulaşabilirsiniz.

YARARLI BAĞLANTILAR

  •  

 

EĞLENCELİ KİMYA

>
>
>


Etiketler:evrensel kolej, kimya