Eğitim Kademesi | KOLEJ Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Amaçlarımız ve Görevlerimiz

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayarak yüksek öğretim programlarına yerleştirmektir.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek ve Avrupa birliğine girmek üzere olan ülkemizde, Avrupa’ya entegre olacak şekilde yabancı dili öğrenmelerini sağlamaktır. Gelişen ve yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen bireyle yetiştirmektir.

Eğitim Sistemimiz

  • - Öğretim süresi hazırlık + 4 (dört) yıldır.
  • - Kız-Erkek karma ve gündüzlüdür.
  • - Yabancı diller İngilizce ve Almanca’dır.
  • - Anadolu Liseleri Yönetmeliği ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği aynen uygulanır.
  • - Bir kısım derslerinin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu liseleri statüsündedir. Resmi Anadolu Liselerinde haftada 35 (otuz beş) saat ders yapılmaktadır. Özel Evrensel Kolejde M.E.B Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan 07/11/2005 tarih ve 270/58265 sayılı özel makam onayı ile, Özel statülü olarak haftada 40 (kırk) saatlik ders programı uygulanmaktadır. 9.sınıftan sonra ilgi, yetenek ve isteklerine göre 4 (dört) alana yönlendirilirler. Bu alanlar Türkçe-Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdir. ÖSS sınavlarında çıkan soruların ağırlıkları göz önünde bulundurularak 9.sınıfta Matematik ve Fen Bilimleri derslerine %50 oranında ağırlık verilir. 10. ve 11. sınıflarda öğrencinin yönlendiği alana göre %70 oranında alan dersi, 12. sınıflarda yönlendiği alana göre %75 oranında alan dersi verilir. İngilizce ve Fen Bilimleri dersleri Laboratuar ortamında, Sosyal Bilimler ise özel dersliklerde yapılır.
  • - Her ay düzenli olarak Türkiye genelindeki emsal okulların tamamında uygulanırcasına Performans Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılır. Ortaya çıkan sonuçlara göre hafta sonlarında akademik başarıyı artırıcı ve telafi ve takviye programları uygulanır.
  • - Eğitsel etkinliklerle (sosyal-kültürel-sanatsal-sportif) öğrencilerin sosyal gelişimlerine ortam hazırlanır ve desteklenir.
  • - Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunun verdiği hizmetlerden yararlanılır.
  • - Her yıl Özel Evrensel Fen Lisesi önderliğinde düzenlenen Bilimsel Projeler Senliği’ne isteyen kolej öğrencileri hazırladıkları özgün projelerle katılırlar ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.
  • - Uzman kadrolarla araştırma, değerlendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir.

BAŞARILARIMIZ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.