Biyoloji Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

BİYOLOJİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI:

Bilimin doğasını anlar.
Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştirir.
Biyolojiye ait çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanır.
Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümser.
Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanır.
Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanır.
Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturur.
Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmış bir birey olarak farklı etkinliklere katılır.
Bu amaçlar doğrultusunda; öğrenci merkezli etkinliklerle, bireysel farklılıkları dikkate alarak sosyal becerileri de göz ardı etmeden öğrencilerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesi sağlanmaktadır.

YILLIK PROJE ÇALIŞMALARI

Önemle üzerinde durduğumuz uygulamalardan biri de yıllık proje çalışmalarıdır.
Proje konuları öğretmen-öğrenci ortak görüşüyle seçilir.
Projeler seçilirken öğrencilerin ilgi istek ve yetenekleri göz önünde bulundurulur.
Projeler bireysel ya da 2-3 kişilik gruplarla yapılır.
Öğrenciler yedi ay süren çalışmaları süresince; kütüphane ve internet yardımıyla ulusal ve uluslararası literatür taraması, özel ve resmi kurum irtibatları, uzman kişi röportajları, sergi, belgesel vb. çalışmaları sonunda sunum yapmaktadırlar.
Yıllık projeler, il ve ülke genelinde yarışmalara da katılmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik kurullar önünde sözlü sunum yaparak topluluk önünde konuşma, düşüncelerini, görüşlerini paylaşma ve savunma gibi iletişim becerilerini geliştirirler.


Etiketler:evrensel kolej, biyoloji