Tarih Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

SOSYAL BİLİMLER DERSLERİNİN EĞİTİM VE ÖGRETİMİNDE HADEFLEDİĞİMİZ ESASLAR:

  • - Öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı laik, demokratik ve çağdas değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmeleri önceliklidir.
  • - Tarih derslerinde Türk ulusunun başarılarını örnek göstererek gelecekten umutlu, milli bilince sahip, bilimsel düsünmeye açık bireyler yetiştirmek esastır.
  • - Coğrafya derslerinde öğrencilerin içinde bulundukları yakın çevre daha sonra uzak çevreyi ve Dünyayı tanıması sağlanarak çevreyle uyumlu iliskiler içinde olmasını sağlamak, onların görüş ve düşünüş ufkunu genişletmek hedeftir.
  • - Sosyal Bilimler derslerinde öğrenme sadece okul değil görerek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için fırsat ve imkanlar ölçüsünde gezi gözlem ve ziyaretlerden faydalanılmaktadır.


Etiketler:evrensel kolej, tarih