İngilizce Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

ÖZEL EVRENSEL KOLEJ – ÖZEL EVRENSEL FEN LİSESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuzda Yabancı Dil dersi pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkili bir şekilde derse katılım sağlamaları çalışılır. Tek başına, eşli veya grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ile öğrencilerin derse katılımı desteklenirken hedef dilin geliştirilmesi hedeflenir.

Evrensel Kolej ve Evrensel Fen Lisesi’nde her öğrenci A2/B1 düzeyinde İngilizce eğitimine başlar ve B2/C1 düzeyine ulaşarak mezun olur.

Lise ve Fen Lisesi'nde İngilizce Dil Eğitimindeki Genel Amaçlarımız;

Avrupa Diller Ortak Çerçevesine (Common European Framework) (https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Dilleri_Ortak_Program.) uygun olarak tüm öğrencilerimiz okullarımızdaki eğitim hayatını bitirdiğinde;

 • Dili okuma parçaları, makaleler, kısa hikâyeler, filmler ve romanlar yoluyla harekete geçirip kompozisyon ve çok çeşitli konuşma etkinlikleriyle aktif kullanabilen,
 • Soru soran, eleştiren, analiz, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizce'yi etkin biçimde kullanabilen,
 • Öğrencilerimizin her seviyede, yıl içerisinde hazırladıkları gösterilerle ve yapacakları proje sunumlarıyla da, kendilerini toplum önünde rahatça ifade edebilen ve öğrendikleri yabancı dili özgüvenle kullanabilen,
 • Belli başlı konularla ilgili düşüncelerini ifade etmek için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve gramer yapıları ile imla kurallarına uygun kompozisyon yazabilen,
 • Farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum, saygı sergileyen ve aynı zamanda kendi kültürel zenginleşmelerini gerçekleştirebilen,
 • Seviyelerine uygun CAMBRIDGE CELA KET – PET – FCE - IELTS gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini kazanabilen,
 • Tam donanımlı bir İngilizce eğitimi alarak bir sonraki eğitim kurumuna devam edebilen,
 • Üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlayacak şekilde dil bilgisine sahip,
 • Kendi ilgi alanları dahilinde rol yapabilme yeteneğine sahip ve gösterilere katılan,
 • Hedef dilin konuşulduğu ülkelere seyehat ettiği zaman hiç zorluk çekmeden kendini ifade edip diayalog kurabilen,
 • Televizyon haberlerini, güncel olaylara ilişkin programların ve dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilen,
 • Deneyimlerini, hayallerini ve isteklerini betimleyen, çeşitli kalıpları kullanarak metinler yazabilen veya sözlü bir biçimde ifade edebilen,

Kısaca dört temel dil becerisine yönelik her türlü yöntem ve tekniklerle yapılan eğitim ve öğretim programını başarıyla tamamlayan etkin bir yabancı dil seviyesine sahip birer birey olarak öğrencilerimizin mezun olmalarını hedeflemekteyiz.

                                                                            İNGİLİZCE ZÜMRE BAŞKANLIĞI

 CAMBRIDGE CELA SINAVLARI PUANLAMA SİSTEMİ

 KET (Key English Test):

 90 to 100:       Pass with Distinction

 85 to 89          : Pass with Merit

 70 to 84          : Pass

 45 to 69          : Level A1

 0 to 44 : Fail

PET (Preliminary English Test)

 90 to 100:       Pass with Distinction

 85 to 89          : Pass with Merit

 70 to 84          : Pass

 45 to 69          : Level A2

 0 to 44 : Fail

FCE (First Certificate in English)

80 to 100:       C1 – Grade A

 75 to 79          : B2 – PASS – Grade B

 60 to 74          : B2 – PASS – Grade C

 45 to 59          : B1 – PET sertifikası alma hakkı kazanır

 0 to 44 : Fail

CEFR (Common European Framework of Reference For Language  -          Avrupa Ortak Dil Kriterleri) DİL DÜZEYLERİ:

 A – 1: Elementary

A – 2: Pre-intermediate        

B – 1: Intermediate

B – 2: Upper-intermediate

C – 1: Advanced (CAE sertifikası almaya hak kazanır)

C – 2: Proficient User (Dilde Yetkinlik Düzeyi) CPE sertifikası almaya hak kazanır.

EVRENSEL KOLEJ/FEN LİSESİNDE DİL HEDEFLERİNE ULAŞMA FAALİYETLERİ

Okulumuzda öğrencilerimizin, bulundukları sınıfa göre CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) dil düzeylerine ulaşabilmeleri için uygulanan dilsel yaklaşım ve yöntemleri şunlardır:

HAZIRLIK SINIFI:

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonuna kadar A1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate) ve B1 (Intermediate) düzeylerine  hakim olmuş durumda ulaşmaları hedeflenmektedir. Hazırlık sınıfını geçen öğrencilerimiz, B 1 düzeyini tümüyle pekiştirdiklerinden   9 A kuruna dahil olacaktır. Öğrencilerimizi yukarıda belirtilen düzeylere ulaştırmaya son derece yeterli ELT kitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

İşlenen ders kitabına destek olarak seçkin gramer kitaplarından, yine titizlikle seçilen alıştırmalar öğrencilerimize worksheet (çalışma kağıdı) olarak dağıtılmakta, dönütler mutlaka alınıp değerlendirilmekte, öğrencilere geri verilmektedir. Böylece öğrenciler, hangi konularda eksikleri olduğunu görmektedir. Yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, bazı konularda bilgi eksiği olan öğrenciler hafta sonu veya gün içinde uygun saatlerde etüde  alınmaktadır.

Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık amacıyla öğrencilerimize KET ve PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel)  dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay  ulaşmaları sağlanmaktadır.

9. SINIFLAR:

 1. sınıflarda, A kurlarında öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda B1(Intermediate), B kurlarındaki öğrenim gören öğrencilerimizin A2(Pre-Intermediate) düzeylerine ulaşmaları hedeflenmektedir. Her iki kurda da yukarıda belirtilen düzeylere öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

İşlenen ders kitabına destek olarak seçkin gramer kitaplarından, yine titizlikle seçilen alıştırmalar öğrencilerimize worksheet (çalışma kağıdı) olarak dağıtılmakta, dönütler mutlaka alınıp değerlendirilmekte, öğrencilere geri verilmektedir. Böylece öğrenciler, hangi konularda eksikleri olduğunu görmektedir. Yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, bazı konularda bilgi eksiği olan öğrenciler hafta sonu veya gün içinde uygun saatlerde etüde  alınmaktadır.

Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık maksadıyla öğrencilerimize PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel) dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay  ulaşmaları sağlanmaktadır

10. SINIFLAR:

 1. sınıflarda  öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda B2 (Upper-Intermediate) düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen düzeye öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık maksadıyla öğrencilerimize PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla da Speaking (Konuşma) dersi saati tahsis edilmiştir.

Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracı olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel) dil öğretimiyle yılsonu hedeflenen dil düzeyine daha kolay bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

11. SINIFLAR:

 1. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimizin yılsonunda B2 (upper-int) düzeyini pekiştirmiş olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin B2 düzeyinde en yüksek bilgilere sahip olmalarını sağlayacak son derecece yeterli, seçkin ELT kitapları ve materyalleri (CD, classware, wordbook) titizlikle seçilmiştir.

Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık amacıyla öğrencilerimize FCE eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla da Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel)  dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

12. SINIFLAR:

 1. sınıflarda, öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda CI (Advanced ‘İleri Düzey’) düzeyini pekiştirmiş olmaları hedeflenmektedir. Bu düzeye öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

ÖZEL EVRENSEL KOLEJ/FEN LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ KURLARININ CEFR (COUNCIL OF EUROPE’S COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES) DİL KRİTELERİNE GÖRE ULAŞACAKLARI DÜZEYLER

İSESİ İNGİLİZCE DERSİ KURLARININ CEFR (COUNCIL OF EUROPE’S COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES) DİL KRİTELERİNE GÖRE ULAŞACAKLARI DÜZEYLER

SINIFI

KURU

CEFR DÜZEYİ

 

HAZIRLIK

-

A1 (ELEMENTARY)

A2 (PRE-INTERMEDIATE)

B1 (INTERMEDIATE)

9

A

B1 (INTERMEDIATE)

9

B

A2 (PRE-INTERMEDIATE)

10

             -

B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

11

-

B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

12

-

C1 (ADVANCED)

                     

                                                              Kolej/Fen Lisesi  İngilizce Bölüm Başkanlığı


Etiketler:evrensel kolej, ingilizce