Eğitim Kademesi | İLKOKUL Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Özel Evrensel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

1. SINIF

Özel Evrensel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

2. SINIF

TÜRKÇE

Yapılandırıcı  yaklaşım, çoklu zeka bireysel farklılıklara dayalı eğitim, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla  ‘Türkçe Öğretim Programı’ okulumuzda uygulanmaktadır. Öğrencinin ezberleyerek değil araştırarak sorgulayarak bilgiye ulaşması., yeni bilgiler üretmesi ve sorun çözme becerisini kazanması hedeflenmektedir. Sınıfta ders aktif olarak işlenmektedir.

HAYAT  BİLGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan  program doğrultusunda ders işlenişi yapılmaktadır. Öğretmeye değil ,öğrenmeye önem verilir Öğrencinin özerkliğini ve inisiyatifini destekler ve kabul eder.Temalarımız etkinlik ağırlıklı işlenmektedir. Yaparak yaşayarak etkili öğrenme metoduyla ders işlenmektedir. Derslerimiz  Biltek.
Salonlarında işlenmektedir.

MATEMATİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Program gereğince dersin işlenişi yapılmaktadır. Matematikle ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.Bu nedenle: öğrenciler analitik düşünceyi harekete geçirerek günlük yaşam problemlerini çözebilen,matematiksel akıl yürütebilen bireysel bireyler olmaları hedeflenmektedir.

3. SINIF

MATEMATİK

Bu derste amacımız küçük yaşta yorum yapmayı, düşünmeyi, akıl yürütmeyi, çözüm yolu bulmayı, yaşamda matematiği kullanmanın önemini kavratmaktır. Amacımıza ulaşmak için çalışmalarımızı M.E.B. ders programları ışığında, öğrencilerimizin “başarılıyım” duygusuyla derse katılımlarını sağladık. Matematiği sevdik. Araç-gereçlerle ders işlemenin zevkini tattık. Dersin geleceğe yönelik temellerini adım adım sağlamlaştırdık. Akademik başarıyı yükseltmek için ayrıntılara önem verdik.

TÜRKÇE

Sınıfımızdaki Türkçe eğitimi; program temel alınarak gerçekleştiriliyor. Düzgün, anlamlı ve anlayarak okumanın temeli, çok kitap okumaktır. Bu ilkemizi gerçekleştirmek için sınıfça aynı kitabı okuma yöntemini yeğledik. Birlikte kitap okumaktan çok büyük haz duyduk. Okuduğumuz kitapları sınıfta tartışmaktan keyif aldık.
Kitaplarla ilgili raporlarımızı yazarken Türkçe’mizin kurallarını titizlikle uyguladık. Duygularımızı içtenlikle ifade ettik. Ana teması “Atatürk” ve “Cumhuriyet’in Kazanımları” olan şiir dinletisi yaptık.

HAYAT BİLGİSİ

Konularımızı genellikle öğrencilerin hazırladıkları sunumlarla işliyoruz. İnceleme ve araştırmaya ağırlık vererek onların özgüvenlerini geliştirmeyi amaçladık. Panoları düzenleme sorumluluğu da öğrencilerimizindir.

4. SINIF

Evrensel İlköğretim Okulu'nun  4. Sınıflarıyız  Evrensel'li olmaktaki amacımız; Çağdaş, eleştiriye açık, soran ve sorgulayan, sorumluluklarının bilincinde olan, başarmaya kararlı bireyler yetiştirmektir. Hedeflerimize ulaşmak için derslerimizin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde öğretim çalışmalarımızı öğrenmeyi öğrenmek sorgulamasının ön plana çıkarılmasıyla derslerimiz işlenmektedir.
Deney, gözlem, inceleme, araştırma,sonuca ulaşma ve yorum yapma becerilerini geliştirici çalışmalara yer verilmektedir.  Öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra yaşamını kolaylaştırıcı sosyal etkinliklere de (yüzme,resim, müzik, bale, vs.) yer verilir. Her öğrenciye mutlaka ilgi ve yeteneğine göre bir sosyal etkinlik de yer verilerek öz güven kazandırılmaktadır.
Öğrencilerimiz Evrensel'li olmanın farklılığına ve ayrıcalığının zevkine varırlar.

 

BAŞARILARIMIZ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.