Eğitim Kademesi | FEN LİSESİ Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Amaçlarımız ve Görevlerimiz

 • Matematik ve Fen bilimleri alanlarında Üstün yetenekli Öğrencilerin eğitimlerini sağlamak.
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki bilim ve Fen adamları’nın yetiştirilmeleri için kaynaklık etmek.
 • Öğrencileri araştırmacılığa yöneltmek.
 • Yeni buluşlara meraklı öğrencileri çalışacakları ortam ve şartları hazırlamak.
 • Gelişen ve yeni teknolojileri kullanabilen yeni bilgiler üretebilen özgün projeler hazırlayabilen bilgi çağını yakalayacak bireyler yetiştirmek.
 • Diğer okullarımızın matematik ve fen programlarının günümüzün gerektirdiği yeniliğe kavuşturulmasına yardımcı olmak için bu amaçla yapılan çalışmalara laboratuarlık yapmak.
 • Mezunlarının en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayarak yüksek öğretim programlarına yerleştirmek.

Eğitim Sistemimiz

 • Öğretim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Kız-Erkek karma ve gündüzlüdür.
 • Yabancı diller Ingilizce ve Almanca’dır.
 • Fen Lisesi Yönetmeliği ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği aynen uygulanır.
 • Resmi Fen Liselerinde haftada 35 (otuz beş) saat ders yapılmaktadır.Özel Evrensel Fen Lisesinde M.E.B Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan 07/11/2005 tarih ve 270/58265 sayılı özel makam onayı ile, Özel statülü olarak haftada 40 (kırk) saatlik ders programı uygulanmaktadır. Fen Bilimleri ve Matematik derslerin ağırlığı 9.sınıflarda %50 sonra 10. ve 11. sınıflarda %68, 12. sınıflarda %75 oranındadır.Fen Bilimleri dersleri Laboratuar ortamında uygulamalı olarak yapılır.
 • Her ay düzenli olarak Türkiye genelindeki emsal okulların tamamında uygulanırcasına Performans Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılır. Ortaya çıkan sonuçlara göre hafta sonlarında akademik başarıyı artırıcı telafi ve takviye programı uygulanır.
 • Eğitsel etkinliklerle (sosyal-kültürel-sanatsal-sportif) öğrencilerin sosyal gelişimlerine ortam hazırlanır ve desteklenir.
 • En seçkin öğretim üyelerinden ve profesyonel eğitimcilerden oluşturulan bilim danışma grubu ile  öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanır.
 • Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde Matematik ya da Fen Bilimleri derslerinin en az birinden özgün proje üretmesi zorunludur.Öğrenciler ürettikleri özgün projelerle, yurt içi ve yurt dışında yapılan Bilimsel Projeler Yarışmalarına katılırlar. Ayrıca her öğretim yılı mayıs ayında, yıl boyu hazırlanan, bilimsel projeler bir şenlik halinde, tüm kurumlara ve çevreye açık olarak sergilenir. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.
 • Uzman kadrolarla araştırma, değerlendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir.

BAŞARILARIMIZ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.