Eğitim Kademesi | ANASINIFI Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel, sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

“Çocuk, sevgi ile beslenir, emekle süslenir, bilgi ile seslenir.”

Özel Evrensel Anaokulu eğitim programı, eğitim politikası doğrultusunda “Çocuk Merkezlidir”.

Evrensel okullarında Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmaktadır.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 

Okulumuz öğrencileri Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektedir.

 

 

 • - Çocuk Merkezlidir.
 • - Okulumuzda Okulöncesi eğitim oyun temellidir.
 • - Anasınıfımızda verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilir.
 • - Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmektir.
 • - Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
 • - Okulumuzda, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması hedeflenir.
 • - Öz bakım becerilerini kazanmalarını ve İlkokula hazırbulunuşluk düzeyleri desteklenip, sağlanmaktadır.
 • - Öğrenme sürecinde çocuklarımızın  plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine rehberlik yapılarak  ve  olanak tanınmaktadır.
 • - Okulumuzda 21. yüzyılın gereksinim duyduğu  bireyi yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak bir senteze ulaşılmıştır.
 • - Çocuklarımız oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır

 

Okulumuzda öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hayata erken yaşta hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal beceriler kazandırmak için, “Montessori Sistemi” temel alınmıştır. Bu doğrultuda amaç, öğrencilerimizin şu özelliklerinin gelişmesidir:

 • - Bağımsızlık
 • - İçsel Denetim
 • - Kendini onaylama
 • - Bir sosyal grubun üyesi olduğunu ve sorumluluklarını bilme

Kurumumuzun eğitim felsefesi, öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek ilkokula hazırlamaktır.