Beden Eğitimi Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Spor İçin Eğitim ve Eğitim İçin Spor

Spor için eğitimde spor amaçtır ve sporun en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır.

Eğitim için sporda ise spor eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir.

Bu anlamda eğitimin bir parçası olarak spor toplumsal sağlık huzur ve Barış için insanın bütünlüğüne ve tüm kişiliğine katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmelidir. Her bireyin karşılanması gereken sosyal ihtiyaçları arasında ait olma sevilme tanınma ve kabul edilme isteği bulunur. Bu ihtiyaçları karşılandığında bireyin topluma uyumu kolaylaşacaktır. Spor eğitim sistemi içinde gereken yeri ve önemi alıyor ise bireye bu ihtiyaçlarını karşılama olanağı sağlanmış olur. Sosyal tatmini yaşayan birey mesleki yönden eğitilmek toplumsal idealleri benimsemek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya hazır durumdadır.

HEDEFİMİZ :

Bireysel gelişimindeki gereksinimlerinin farkına varan, bu gereksinimleri karşılayacak duygusal yeterliliği ve becerisi olan, estetik ve etik değerleriyle evrensel düşünebilen gençler yetiştirmektir.

Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda işlenen Beden Eğitimi ve Spor derslerinde; öğrencilerimizin fiziksel aktiviteler aracılığıyla, psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz.

Güvenilir ve konforlu spor tesislerinde işlenen derslerimizde öğrencilerimizin mutlu olmaları ve sevgi, saygı ortamında yetişmeleri son derece önemlidir. Bu doğrultuda yaptığımız ders içi ve ders dışı çalışmalar ile, öğrencilerimizin sosyalleşme ve kişilik gelişimlerini sağlarken beden ve ruh sağlığını en üst seviyeye çıkararak özgüvenli, iç disiplini yüksek bireyler topluma kazandırılmış olur.

AMACIMIZ :

Öğrencilerimizin beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda Beden Eğitimi dersleri her sınıfın yaş durumu, öğrenme düzeyi ve önceden getirdiği birikimleri, sınıf düzeylerine göre öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında, ders için kullanılabilecek spor alanları da göz önüne alınarak planlanır.

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı:

 1. Atatürk’ün ve diğer düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme
 2. Bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirebilme
 3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme
 4. İyi duruş alışkanlığı edinme
 5. Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme
 6. Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme
 7. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olma
 8. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma
 9. Beden Eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmak.
 10. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma liderlik yapabilme
 11.  Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme
 12. Dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında olabilme


Etiketler:evrensel kolej, beden eğitimi