Görsel Sanatlar ve Müzik Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

GÖRSEL SANATLAR

İnsanın 7 zekasından biri de görsel zekadır. İnsan bakmakla yetinmemeli, baktığını görmelidir de. "Resim baktığını görmek,gördüğünü anlamak anladığını resmetmektir." demiş ressam Erol Akyavaş.

Ersnt Fischer "Sanat insanın dünyayı tanıyıp değiştirilmesi için gereklidir" der. Değişim döngüsü olan yaratıcılıkla görsel zeka oluşur. Görsel sanatlar dersinin görevi bu görsel zekayı geliştirmek, onu işler bir hale getirmektir.

Özel Evrensel Okulu Sanat Bölümü olarak, çocuklara bakmayı değil görmeyi öğretiriz. Görmeyi öğrenen çocuk olaylar ve olgular arasında analitik düşünmeyi ve olayları sentezlemeyi öğrenecek, estetiksel değerlendirme yapabilecek, eleştirel bakabilecektir. Görsel sanatlar dersinin diğer disiplinler ile yadsınamayacak olan ilişkisi algısal farkındalığı yükselterek çocuklar arasında ortak bir dil haline gelecek ve tüm bireyler ile sağlıklı iletişim sağlamayı kolaylaştıracak sosyalleşmeyi de beraberinde getirecektir.

ÖZEL EVRENSEL OKULLARINDAKİ TEMEL SANAT EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek; duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak; görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek; yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak; sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek; baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

Okulumuzda uygulanan sanat eğitiminde, her çocuk yaratıcıdır bakış açısıyla hareket edilir. Bireysel farklılıklar gözetilir. İki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilir. Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı değildir. Amaç çocuğa beceri kazandırmaktan öte yaratıcılığa yönlendirmektir. .Dersler farklı yöntem-tekniklerle ilgi çekici hale getirilir. Resim eğitimi çocuğa göredir. Çocuk resmine müdahale edilmez. Konular hayal gücünü geliştirecek niteliktedir. Değerlendirmede gelişme süreci göz önünde tutulur ve sergilenmeye önem verilir. Bu bağlamda okulumuzda resim, seramik, grafik, ebru... vb. kursları da verilmektedir.

 Kültür Sanat Günleri; öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir platformdur.

Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlik şu şekildedir:

  • - Sergiler
  • - Kısa film yarışmaları
  • - Fotoğraf yarışmaları
  • - Konuk söyleşileri
  • - Atölye çalışmaları
  • - Anlık performanslar (Sanat Sokağı), başlıkları altında yapılmaktadır.

TEKNOLOJİ TASARIM

7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin sene boyu yaptıkları inovasyon çalışmaları ve süreç içinde geliştirilen kavramsal tasarımlar sergilenmektedir. Aynı zamanda, tasarımla ilgili ödül almış, tasarım ve inovasyon konusunda uzman konuklar okulumuza davet edilerek söyleşiler düzenlemektedir.


Etiketler:evrensel kolej, görsel sanatlar, müzik