Sosyal Bilgiler - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Sosyal bilgiler dersinde başlıca hedeflerimiz:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve çağdaş,
 • Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığı ve bilinci kazanmış,
 • Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümsemiş,
 • Haklarının farkında olup, başkalarının da hak ve özgürlüklerine de saygı duyan, savunan,
  Karşılaştığı sorunlara akılcı çözümler üretebilen,
 • Düşünen ve araştıran soran ve sorgulayan,
  Eleştirel bakış açısı kazanmış,
 • Olayları yorumlayabilen,
  Çağı yaşayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken geleceğe yön veren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

       Sosyal bilgiler derslerinde yukarıdaki amaçlara ulaşmak için genel olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır:

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli Sosyal bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Bütün konular, uygun örneklerle, güncelleştirilip somutlaştırılarak, yakın çevresinden örnekler verilerek öğretilmeye çalışılır. Bu süreç içerisinde zengin ders materyalleri kullanılmaktadır.

 Aynı zamanda dersimiz kapsamında ünite ve kazanımlar dikkate alınarak düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizde tarih, doğa ve kültür bilincinin geliştirilip içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin işlenecek konularla ilgili araştırma yapmalarını ve derslere hazırlıklı girmelerini sağlayacak uygulamalara önem verilmektedir.


Etiketler:evrensel kolej, sosyal bilgiler