Bilişim Teknolojileri - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Türkiye her geçen gün, bilişim konusunda güçlü bir dünya ülkesi olma yolunda adımlar atıyor. Bu durumda da Türkiye'nin öğrencilerine, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi, her geçen gün artmaktadır.

Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir. Başarılı bir öğrencinin sahip olması gereken beceriler:

  • Bilgi Teknolojilerindeki araçları ustalıkla kullanabilmek
  • Veri toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmek.
  • Uygun Bilgi Teknolojileri kaynaklarını kullanarak çalışma yapabilmek
  • Büyük bir hızla gelişen Web 3.0 dünyasında varolabilmek için gerekli katkıları sağlayabilmek

şeklinde sıralanabilir. Okulumuzda uygulanan program bu becerilere ulaşmak için, her sene, bir önceki sene öğretilen becerilerin arttırılmasını hedeflerken, öğrenilen becerileri uygulamak, tatbik etmek ve iyileştirmek için de öğrencilerimize zaman ve fırsatlar vermektedir.

Bölüm Hedefleri
Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri.

  • Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak.
  • Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak
  • Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek
  • Öğrencileri Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek
  • Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek
  • Başdöndürücü bir hızla gelişen teknoloji cephesindeki eğilimlerin ve olayların öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmak

Öğrenciler, bilgisayar teknolojilerini incelerken bu teknolojileri kullanarak diğer derslerinde de nasıl daha verimli olabileceklerini öğrenirler. Küçük sınıflarda daha çok beceri alımı üzerinde yoğunlaşılır. Öğrencilerin temel becerileri geliştikçe soyut kavramları daha iyi tanıyıp beşinci ve daha önemli hedefe -sorun çözme becerilerine doğru ilerlerler. Bu zorunlu bilgisayar eğitiminin sonunda öğrencilerin bilişim teknolojilerini akademik ve gerçek hayatlarında nasıl kullanacaklarına dair yeterli birikimleri olması hedeflenir.

 


Etiketler:evrensel kolej, bilişim, bilişim teknolojileri, bilgisayar, kodlama, robotik