Matematik - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

Atatürk ilke ve inkılapları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ileriyi görebilen, pozitif ve analitik düşünebilen, sorunlara çözüm getirebilen, insan hakları ve hukuka saygılı, çevreye duyarlı, sosyal, sorumluluk sahibi olacak şekilde öğrencilerimizin yetişmelerini sağlamak amacı ile kendi yeteneklerine uygun bir meslek seçimine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak için azami gayret sarf etmektedir.

Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesi ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanması açısından uygulanan tüm programların temeline matematiksel düşünce hakimdir.

Doğru ve tutarlı düşünme yöntemi olan matematik,bireyin yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı;problem çözme,iletişim kurma, akıl yürütme, eleştirisel düşünme,yorum yapma, araştırma becerileri kazandıran temel bir ders olarak düşünülmelidir.
Matematik bölümü olarak temel amacımız; matematik derslerinde kazanılacak düzenli, planlı çalışma ile koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.


Okulumuzda matematik öğretimi: Kavramları, teknikleri ve algoritmaları öğretmenin yanında, öğrencilerin matematiksel problem çözmenin yararlarını da kavramaları amacıyla geliştirilmiştir. Dersler bütün öğrencilerimiz için gerekli olan temel bilgileri kapsar, ayrıca matematiğe meraklı olan öğrencilerin farklı ve ileri seviyedeki beklentilerini karşılar. Böylelikle bölümümüz; matematik alanında üstün başarılı, kendi öğrenme sorumluluğunu almış, lider bireyler yetiştirir. 

Matematiğin diğer branşlardan en büyük farkı, öğrenmeye istekli öğrencilerin matematiksel doğrulara ulaşmaları için bu doğruların her öğrenciye tek tek öğretilmesinin gerekli olmamasıdır. Öğrencilere gerekli kavramlar ve teknikler kazandırıldığında, matematiksel doğruları kendileri de keşfeder. Bu yaklaşım sayesinde sadece daha anlamlı bir öğrenim gerçekleştirmekle kalmayız, aynı zamanda öğrencilerimiz koşullar değişse dahi çeşitli problemleri çözecek yeterliliği ve esnekliği kazanır.

Okulumuz öğrenci odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlar. Öğrencilere; matematik, doğa bilimleri, beşerî bilimler, teknoloji ve sanat alanlarında üstün bir temel kazandıracak şekilde tasarlanarak onları geleceğe hazırlayan kapsamlı bir program sunulur. Öğrenciler bir yandan kendi görüşlerine olan inançlarına sahip çıkarken, aynı zamanda evrensel bir bakış açısı benimsemeye teşvik edilirler.

Öğrencilerimizin matematiğin modern dünyada oynadığı rolün farkında olmasını ve anlamasını, günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesini, bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme süreçlerini kullanmasını sağlamak amacıyla matematik okuryazarlıklarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Bireysel öğrenmenin yanında öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar üretebildiği bir öğrenme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz; buluş, soru - cevap, problem çözme, tartışma, oyun, sunuş yolu, araştırma, grup çalışması gibi yöntemlerle eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde işlenmektedir. 
 

Yararlı Linkler:

www.ufukhocam.com

www.ortaokulmatematik.org

www.imthoca.com

www.tongucakademi.com

www.tr.khanacademy.org/math

www.kerimhoca.com


Etiketler:evrensel kolej, matematik