KVKK Aydınlatma Metni
Önyükleme

Evrensel Sayfa

6698 Sayılı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 

1. Tanımlar

                Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Şirket: Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan,

Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen veri sorumlusu organizasyonu dışında yer alan gerçek veya tüzel kişiler,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kimlik: Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne - Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy, Cinsiyeti, Uyruk, Son Geçerlilik Tarihi,

İletişim                : Açık adresi, telefon numarası, kurumsal veya kişisel e posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (Dahili No vb.), kayıtlı elektronik posta adresi (kep), adres no’yu ve benzeri bilgiler, Aile üyeleri ve yakınları ile kendilerinin belirtmiş olduğu 3. şahısların açık adres (ev / iş), telefon numarası (sabit / cep), e- posta adresi ve benzeri bilgileri,

Öğrenim Bilgileri: Milli Eğitim Bakanlığının E-Okul sisteminde yer alan öğrenciye ilişkin tutulması zorunlu tüm bilgileri, (Örn. Not Bilgileri, Denklik ve Sınıf Bilgisi, Devam Devamsızlık vb.)

Aile ve Yakını Verisi: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,

Özlük: Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturma Bilgisi, İşe Giriş Bilgileri (İşe Giriş Tarihi, Meslek Kodu vb.), Kurum Unvan Bilgisi, Kurum Sicil No Bilgisi, Yaptığı İş / Görev Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Mal Bildirimi Bilgileri, Askerlik Durumu, İzin Bilgisi (Ücretli ve Ücretsiz İzinleri Tümü), Çalışma Saatleri / Vardiya Bilgisi, Yabancı Çalışma İzin Bilgileri, Muvafakat Bilgisi (Fazla Mesai, Veli veya Vasi Onayı vb.), Performans Değerlendirme Raporları, Emeklilik Bilgisi, İş Hakkında Talep, Şikayet ve Öneri Bilgilerini ve benzeri bilgiler,

Mesleki Deneyim: Diploma bilgisi, mesleki yeterlilik bilgisi, yabancı dil bilgileri, gidilen kurs bilgisi, sertifika bilgisi, araç / operatör ehliyet bilgisi (iş makinası, ticari, hususi araç dahil), transkript bilgisi (yüksek öğrenim, okul ve stajyer bilgisi), bonservis / hizmet / çalışma bilgisi ve benzeri bilgiler,

Sağlık Bilgileri: İşe Giriş ve Periyodik Muayene Sağlık Bilgisi, Madde Bağımlılık Bilgileri (Sigara, Alkol, Uyuşturucu vb.), Engelli Bilgisi, Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Bilgisi, Sağlık Geçmişi Bilgileri, Sağlık Taraması Bilgisi, Kullandığı İlaç Bilgisi, Hastane Sevk, Rapor vb. Bilgisi, Gebe Çalışan Bilgisi, Doğum Bilgisi, Emziren Çalışan Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Aşı Bilgisi, Kronik Rahatsızlık Bilgisi ve benzeri bilgiler,

Lokasyon: Konum ve seyahat bilgiler,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,

Finans: Personel maaş / ödeme bilgisi (banka IBAN, miktar vb.), mal varlığı bilgisi (taşıt, menkul, demirbaş, makinası bilgisi), banka kredi bilgisi, maaş haciz bilgisi, nafaka ödeme bilgisi ve benzeri bilgiler, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı ve benzeri bilgiler,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri bilgiler,

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve benzeri bilgiler,

Biyometrik Veri: Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri,

Finansal ve Mali Bilgiler: Öğrenim ve eğitim hayatının yürütülmesi için gerekli her türlü mali bilgileri, (Banka hesap bilgileri, mail order ile ödemenin seçilmesi durumunda kredi kartı bilgileri, anlaşılan ücret, ödeme şekli, kefil bilgisi, vergi numarası, mali yardım bilgileri, burs bilgileri, taksit sayısı vs.) İfade eder.    

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Kimliği: EVRENSEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM TİC. LTD. ŞTİ.” (kısaca  EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI”)  Söz konusu kanun kapsamında EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI   “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Firma, işbu aydınlatma belgesi ile çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi çalışanına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yapmaktadır. İşbu aydınlatma metni gerekli olduğu durumlarda EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI tarafından güncellenecek ve güncel hali firmanın internet sitesi olan www.evrenselkolej.k12.trde yayınlanacaktır.

EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde ve kanuna uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Öğrenci adayı, Öğrenci, mezun, Öğrenci aile üyeleri ve yakınları, Potansiyel öğrenci adayı ve Potansiyel öğrenci adayının veli / vasi ve temsilcilerin; kimlik ve iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, meslek / unvan bilgisi ve çalışılan kurum bilgisi, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi, finansal ve mali veriler bilgisi, burs bilgisi, şehit gazi yakını olanların, korucu yakını olanların, aile gelir düzeyi belirlenen sınır altında olanların bunlara ilişkin kişisel verileri, varsa üye olunan dernek / vakıf / sendika / meslek odaları bilgilerinin velinin açık rızası ile işlenmesi, Öğrenci, Ziyaretçi, Veli – Vasi vb. okula giriş-çıkış bilgileri ve devam bilgisi, talep, öneri ve şikayet bilgileri, veli toplantı tutanakları, her türlü öğrenim, ölçme - değerlendirme bilgileri, telefon ile yapılan sesli görüşme kayıtlarınız, okulumuzun internet ağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü internet erişim bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları ve görüntüleriniz, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde gerektiğinde uzaktan eğitim için kullanılan görüntü ve ses kayıt programlarıyla alınan ses ve görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz, fotoğraf, öğrenci sağlık durumu bilgisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile veli ve öğrencilerimizden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Ayrıca öğrencilerin de, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri “EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI” na iletmeleri gerekmektedir. “EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI”, hiçbir koşulda veli ve öğrenciler tarafından sunulan hatalı bilgiden sorumlu tutulamaz.

Çalışan, çalışan adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanlarının; İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen tüm mevzuat kapsamında tarafınızca verilen kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, iş başvuru formunda belirttiğiniz bilgiler, kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde gerektiğinde uzaktan eğitim için kullanılan görüntü ve ses kayıt programlarıyla alınan ses ve görüntüleriniz, işlem güvenliği, sağlık bilgileriniz ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veriler, referans kişi bilgileri, aile ve yakını verisi, araç plaka bilgileriniz gibi mevzuatın öngördüğü kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ziyaretçilerin; İşyerimizi ziyarete gelen kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri ile görsel/kamera kayıt verileri, araç bilgileri ve çalıştığı kurum bilgileri işlenmektedir.

Hissedar, İş Ortakları ve Tedarikçilerin;  Hissedar, İş Ortakları, Tedarikçiler tarafından, tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz; Kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, araç plaka bilgisi ve benzeri bilgilerinizdir.

4. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin (okulumuzun) ticari ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Konu kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verileriniz; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği hizmet ve mal sunumu ile ilgili işlemler, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat (6698 Sayılı KVKK, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SSGSSK, 6331 Sayılı İSG Kanunu, 213 Sayılı VUK ve 193 Sayılı GV Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı TTK, 5651 Sayılı İnternet Kanunu vb.) uyarınca oluşan yükümlülüklerimiz için işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kurum tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak politikada belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler “EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI” tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

 

 

 

Tedarikçi

Evrensel Eğitim Kurumları’nın organizasyonu dışında, ancak taraflar arasında yapılan sözleşme doğrultusunda Evrensel Eğitim Kurumları’ndan alacağı talimatlara uygun olarak hizmet sunan gerçek ve tüzel kişiler 

Evrensel Eğitim Kurumları ile tedarikçi arasında yapılan sözleşme amacına ve mevzuata uygun olarak hizmet sunulabilmesi için

 

Kanunen Yetkili

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Evrensel Eğitim Kurumları’ndan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuattan aldığı yetki ile sınırlı olarak faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için

 

Gerçek ve/veya

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Evrensel Eğitim Kurumları’ndan bilgi ve belge almaya yetkili gerçek ve/veya

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinin hukuki yetkisi ile sınırlı olarak faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için

 

Hissedarlar

Evrensel Eğitim Kurumları’nda hissesi bulunan ortaklar

Ticari faaliyetler kapsamında amaca ve mevzuata uygun olarak hissedarlara veri aktarımının gerekmesi durumunda 

 

 

Herkese Açık

Ticari faaliyet kapsamında başta potansiyel müşteri olmak üzere tüm kamuoyunu ifade eder.

Ticari faaliyetler kapsamında amaca ve mevzuata uygun olarak veri aktarımının gerekmesi durumunda (Örnek: Web sayfasından müşteri veya çalışanın fotoğrafının yayımlanması) 

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılma şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Politikanın 6. Bölümde yer verilmiştir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gizlilik sözleşmesi yapılarak gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI sorumlu değildir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI  faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formunu” doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi www.evrenselkolej.k12.tr web sitemizde yer alan  “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN ÜNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan; EVRENSEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM TİC. LTD. ŞTİ.

KEP adresi: evrenselegitimogretim@hs01.kep.tr

MERSİS Numarası: 0383001830400011

E-Mail Adresi: info@evrenselkolej.k12.tr

Adresi: ÇUKURAMBAR MAH. 100. YIL SİTESİ, ÖĞRETMENLER CAD. NO:18 PK: 06530 ÇANKAYA / ANKARA

Merkez Telefon Numarası: 0312 286 57 46

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.Etiketler: evrensel kolej, KVKK Aydınlatma Metni