OKUL ÖNCESİ

ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel, sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

“Çocuk, sevgi ile beslenir, emekle süslenir, bilgi ile seslenir.”

Özel Evrensel Anaokulu eğitim programı, eğitim politikası doğrultusunda “Çocuk Merkezlidir”.

Okulumuzda öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hayata erken yaşta hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal beceriler kazandırmak için, “Montessori Sistemi” temel alınmıştır. Bu doğrultuda amaç, öğrencilerimizin şu özelliklerinin gelişmesidir:

 • Bağımsızlık
 • İçsel Denetim
 • Kendini onaylama
 • Bir sosyal grubun üyesi olduğunu ve sorumluluklarını bilme

Kurumumuzun eğitim felsefesi, öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek ilkokula hazırlamaktır.

AKADEMİK ETKİNLİKLER

Evrensel Kolej’de temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır.

Küçük kas gelişimlerini desteklemek için, düzgün kalem tutma ve kullanma, noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, oyun hamuru etkinlikleri yapılmaktadır.

Zihni ve hayal kurma gücünü, dikkati, öngörüyü, buluş yeteneğini geliştirir. Özgüven kazandırır. Okulumuzda satranç eğitiminin temel hedefi satranç kültürünü tanıtmak ve sevdirmektir. Çok fazla tekrar, soru cevap, hikaye ve canlandırma yöntemi ile satranç taşlarının adı yerleri ve hareket edebilme kuralları verilmektedir (Haftada 2 ders saati).

Ana kurallar yıl sonuna doğru tamamen öğrenilir. Böylece öğrencinin birinci sınıfta satranç derslerini ciddi olarak öğrenme aşamasına geçmesini sağlanır.

Anasınıflarımızda İngilizce öğretimi hem Türk, hem de yabancı öğretmenlerle yapılmaktadır. Öğrencilerin 2. dili öğrenmesi, tıpkı ana dilinde olduğu gibi onun yaşamının bir parçası olması gerekir. Bu yüzden okulumuzda hem sistematik olarak ana ders dersleri verilmekte hem de öğrencilerin konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek için yabancı öğretmenlerle seçmeli İngilizce dersleri görmektedirler. Ayrıca Türkçe programının içinde iki dilde eğitim yapılmaktadır İngilizce derslerimiz oyunlarla, şarkılarla ve gerektiğinde birebir yaşayarak öğretilmektedir.

ANASINIFI KAZANIMLARI:

 1. Kısa komutları anlama, bunları yerine getirebilme,
 2. Kısa komutlar verebilme,
 3. Adını söyleme, basitçe selamlaşabilme,
 4. Dinleme yaparken komutları anlama, ona göre eşleştirme ve boyama yapabilme,
 5. 1’den 10’a kadar sayıları sayabilme,
 6. Okulun bölümlerinin isimlerini bilme,
 7. Sınıf araç-gereçlerinin isimlerini söyleyebilme,
 8. Renkleri söyleyebilme,
 9. Hayvan isimlerini söyleyebilme,
 10. Vücudunun ana bölümlerini söyleyebilme,
 11. Meyveler ve sebzelerin isimlerini söyleyebilme,
 12. Spor dallarının isimlerini söyleyebilme,
 13. Meslek adlarını söyleyebilme,
 14. Basit sorulara kısa cevaplar verebilme,
 15. Basit hikâyeleri anlayabilme,
 16. Basit şarkıları söyleyebilme,
 17. Kendini basitçe ifade edebilme

Okul öncesi eğitiminin en önemli amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Okulumuz, öğrenmede sanattan yararlanmayı öğrencilerimize en iyi şekilde vermeyi hedeflemektedir (Haftada 1 ders saati).

Spor, gelişmekte olan çocukların sağlık ve gelişimlerini desteklediği gibi kişilik gelişimi için de gereklidir. Çocukların esneklik ve estetik kazanması, atak ve çevik olması gibi birçok gelişim sporla kazandırılır (Haftada 2 ders saati).

Çocuklarda yüzme eğitimi, iskelet yapısının gelişiminden iştahına kadar her yönde olumlu katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz yüzme dersinin olduğu gün çok mutlu oluyorlar ve büyük zevkle havuza giriyorlar (Haftada 1 ders saati).

Bilgisayar eğitimi anasınıfı öğrencilerinde el becerisi, dikkat geliştirme vb. alanlarda kullanıldığında çok daha olumlu sonuçlar vermiş ve bu şekilde tavsiye edilmiştir. Okulumuz bilgisayar laboratuarlarında verdiğimiz eğitim çocuklarımızı bu yönde geliştirmektedir (Haftada 1 ders saati).

Okul öncesi eğitimde kazandırılması gereken önemli alanlardan birisi de dili doğru ve etkili kullanma becerisidir. Bu dönemde çocukların dil gelişimini ilerletmek ve bunu yaparken farkı metotlar kullanarak dili daha da zenginleştirmek için, çocuklara drama, oyun, tiyatro, şiir, tekerleme, parmak oyunları, hikaye anlatma, tekrarlama, yorumlama gibi çalışmalar yaptırarak hem dili düzgün kullanmayı öğretmeyi hem de bunu yaparken çocuğun zevk almasını sağlamayı hedefliyoruz.

Okul öncesinde fen ve doğa etkinlikleri, çocukların nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olması açısından oldukça önemlidir. Sınıflarımızda çocuklarımızın ilgisini çeken deneyler haftada üç kez yapılmaktadır. Yaparak-yaşarak öğrenme metoduyla yapılan bu deneyler ve gözlemler çocuklarımızın sebep- sonuç ilişkisini kurabilmelerine katkı sağlamaktadır. (Haftada 3 ders saati).

Hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran ve tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir. Orf çalgılarıyla ritim oluşturma çocukta, birey olarak iş yapabilme gücünü arttırmakta hem de sosyal hayattaki başarısına destek vermektedir (Haftada 1 ders saati).

BESLENME VE YEMEK

Okulumuzda öğrencilerimiz sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısını öğretmenleri eşliğinde, sabah ve ikindi kahvaltısını anasınıfındaki yemek salonunda, öğlen yemeklerini ise yemek salonumuzda yemektedirler.

Dengeli ve sağlıklı beslenmeleri konusunda aylık menümüz gıda mühendisi eşliğinde hazırlanmakta ve her ay yeniden değerlendirilmektedir.

ETKİNLİK HABERLERİ