9. sınıflar arasında düzenlenen münazara etkinliğine öğrenci ve öğretmenlerimiz büyük ilgi gösterdi. Kolej ve fen liseleri arasındaki münazara iki farklı konudan oluştu. İlk konu “Özgür irade vardır, özgür irade yoktur.” oldu. “Özgür irade yoktur.” düşüncesini savunan fen lisesi grubu tartışmayı kazandı. İkinci konuysa “Dünyayı bilim kurtaracak, dünyayı sevgi kurtaracak.” oldu. “Dünyayı sevgi kurtaracak.” konusunu savunan kolej grubu tartışmayı kazandı. Böylece öğrencilerimiz hem kendilerini ifade edebilme konusunda geliştirdi hem de grup olarak bir etkinlik gerçekleştirerek sosyal ilişkilerini güçlendirmiş oldu.