Özel Evrensel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

Sınıflar

 • Özel Evrensel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

  Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

 • TÜRKÇE

  Yapılandırıcı  yaklaşım, çoklu zeka bireysel farklılıklara dayalı eğitim, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla  ‘Türkçe Öğretim Programı’ okulumuzda uygulanmaktadır. Öğrencinin ezberleyerek değil araştırarak sorgulayarak bilgiye ulaşması., yeni bilgiler üretmesi ve sorun çözme becerisini kazanması hedeflenmektedir. Sınıfta ders aktif olarak işlenmektedir.

  HAYAT  BİLGİSİ

  Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan  program doğrultusunda ders işlenişi yapılmaktadır. Öğretmeye değil ,öğrenmeye önem verilir Öğrencinin özerkliğini ve inisiyatifini destekler ve kabul eder.Temalarımız etkinlik ağırlıklı işlenmektedir. Yaparak yaşayarak etkili öğrenme metoduyla ders işlenmektedir. Derslerimiz  Biltek.
  Salonlarında işlenmektedir.

  MATEMATİK

  Milli Eğitim Bakanlığı’nca Program gereğince dersin işlenişi yapılmaktadır. Matematikle ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.Bu nedenle: öğrenciler analitik düşünceyi harekete geçirerek günlük yaşam problemlerini çözebilen,matematiksel akıl yürütebilen bireysel bireyler olmaları hedeflenmektedir.

 • MATEMATİK

  Bu derste amacımız küçük yaşta yorum yapmayı, düşünmeyi, akıl yürütmeyi, çözüm yolu bulmayı, yaşamda matematiği kullanmanın önemini kavratmaktır. Amacımıza ulaşmak için çalışmalarımızı M.E.B. ders programları ışığında, öğrencilerimizin “başarılıyım” duygusuyla derse katılımlarını sağladık. Matematiği sevdik. Araç-gereçlerle ders işlemenin zevkini tattık. Dersin geleceğe yönelik temellerini adım adım sağlamlaştırdık. Akademik başarıyı yükseltmek için ayrıntılara önem verdik.

  TÜRKÇE

  Sınıfımızdaki Türkçe eğitimi; program temel alınarak gerçekleştiriliyor. Düzgün, anlamlı ve anlayarak okumanın temeli, çok kitap okumaktır. Bu ilkemizi gerçekleştirmek için sınıfça aynı kitabı okuma yöntemini yeğledik. Birlikte kitap okumaktan çok büyük haz duyduk. Okuduğumuz kitapları sınıfta tartışmaktan keyif aldık.
  Kitaplarla ilgili raporlarımızı yazarken Türkçe’mizin kurallarını titizlikle uyguladık. Duygularımızı içtenlikle ifade ettik. Ana teması “Atatürk” ve “Cumhuriyet’in Kazanımları” olan şiir dinletisi yaptık.

  HAYAT BİLGİSİ

  Konularımızı genellikle öğrencilerin hazırladıkları sunumlarla işliyoruz. İnceleme ve araştırmaya ağırlık vererek onların özgüvenlerini geliştirmeyi amaçladık. Panoları düzenleme sorumluluğu da öğrencilerimizindir.

 • Evrensel İlköğretim Okulu'nun  4. Sınıflarıyız  Evrensel'li olmaktaki amacımız; Çağdaş, eleştiriye açık, soran ve sorgulayan, sorumluluklarının bilincinde olan, başarmaya kararlı bireyler yetiştirmektir. Hedeflerimize ulaşmak için derslerimizin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde öğretim çalışmalarımızı öğrenmeyi öğrenmek sorgulamasının ön plana çıkarılmasıyla derslerimiz işlenmektedir.
  Deney, gözlem, inceleme, araştırma,sonuca ulaşma ve yorum yapma becerilerini geliştirici çalışmalara yer verilmektedir.  Öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra yaşamını kolaylaştırıcı sosyal etkinliklere de (yüzme,resim, müzik, bale, vs.) yer verilir. Her öğrenciye mutlaka ilgi ve yeteneğine göre bir sosyal etkinlik de yer verilerek öz güven kazandırılmaktadır.
  Öğrencilerimiz Evrensel'li olmanın farklılığına ve ayrıcalığının zevkine varırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

 • Okulumuzda dil öğretimi Avrupa Dilleri öğretimi ortak çerçeve programına (The Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak yapılmaktadır.

  Okulumuzda haftalık 12 saat İngilizce dersi vardır. İngilizce derslerimiz Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Hafta içi İngilizce ders saatleri dışında hafta sonu İngilizce etüt çalışmalarımız vardır. Gerekli durumlarda öğrencilerimize birebir dersler verilir.

  Görsel ve işitsel materyaller kullanılarak derslerimiz oyunlarla, şarkılarla eğlenceli bir şekilde işlenir.

  Okulumuz aynı zamanda bir Cambridge sınav merkezidir. İlkokulda Starters ve Movers; ortaokulda Flyers, Ket ve Pet sınavlarına girerler. Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitim-öğretim programımız içerisinde isimleri belirtilen Cambridge sınavlarına hazırlama çalışmalarına katılırlar.

  5.sınıflarda kur sistemimiz vardır. Dışardan gelen öğrenciler okul açılmadan önce seviye belirleme sınavına girerler. Buna göre kur sınıf düzeyi belirlenir.

  Öğrenciler ilkokulda Starter seviyesinden başlar, 8. Sınıfın sonunda B2 düzeyine getirilerek, ilköğretim hayatını tamamlarlar.

  8.sınıflarda haftalık İngilizce saatleri dışında LGS hazırlık İngilizce dersleri vardır. İngilizce test çalışmaları yaptırılır.

  Amacımız İngilizceyi hem günlük yaşamda kullanabilen hem de sınavlarda başarılı olabilen öğrenciler yetiştirebilmektir.

Sportif Etkinlikler

 • Basketbol çalışmaları ,öğrencilerin psikomotor gelişimleri yanında sporun etik yönü dikkate alınarak yapılmaktadır. 1- 3.sınıf öğrencilerinde ; topu tanıma ,top hakimiyeti, birlikte çalışabilme gibi top alıştırmalarına yönelik çalışmalar hedeflenmiştir. 4-5.sınıf öğrencilerinde; Motorik özelliklerin kazanılması , takım ruhunun benimsenmesi ,basketbol temel tekniklerinin öğretilmesi ve okul takımı, spor kulübü alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. 6-8.sınıf öğrencilerinde; Motorik özelliklerin devamlılığının sağlanması,basketbol temel teknik ve taktik çalışmalarına yönelik çalışmalar hedeflenmiştir.Okul takımı ve spor kulübüne yönelik farklı antrenman programları düzenlenmektedir.

 • 6.7ve 8. sınıf öğrencilerinde ; eğlenirken sadece bedensel değil zihinsel olarak deşarj olma amacıyla el–kol- ayak koordinasyonu geliştirici kareografik ve ritimsel zenginliği olan çalışmalarla sporu bir yaşam biçimi haline hedeflenmiştir.

 • Türk Folklorunun temelini halkoyunları oluşturmaktadır. Bu yüzden de Folklor, Halkoyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir tanımlamadır. Folklor bütün halk kültürünü (yemek,efsane,türkü vb.) kapsar. Halkoyunları sadece yöresel dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür.

  Türk Halkoyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk Halkoyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir.Her köyün kendine has oyunları olması bunu güçleştirmektedir.

  Türk Halk Oyunları Türleri

  Türk Halk Oyunları genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:

  Hora Bölgesi;Trakya.
  Zeybek Bölgesi;Ege,Güney Marmara,İçbatı Anadolu.
  Teke Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
  Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi; Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz.
  Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz.
  Halay Bölgesi; Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu'nun Doğusu.
  Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu.
  Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu.
  Bir oyunun halk oyunları vasfı taşıması için kural olarak "zaman ve mekanda derinlik" ilkesini barındırması gerekir.

  Türk Halk Oyunları Yöreleri

  Türk Halk Oyunlarında yöreler il sınırları itibariyle esas alınarak oluşturulmuştur. Kocaeli, Düzce,Yalova,İstanbul hariç tüm illerin yöresel oyunları mevcuttur

  Halk Oyunları Sözlüğü

  YÖRE:Gerek kültürel gerek coğrafi olarak aynı yargıları taşıyan,aynı sözlere gülen aynı sözlere ağlayan bazen kesin olarak sınırları belirlenemeyen alan.
  KOSTÜM: Belirli bir yöreye ait, o yörenin kültürel öğelerini gösteren ve o yöreyle tanımlanan,diğer yörelerden farkını gösteren kıyafetler.Genelde başa giyilen,üste giyilen,ayağa giyilen şekilde irdelenmektedir.
  TAVIR:Yöreleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan hareketsel ve potansiyel bütünlük.
  GELENEKSEL DAL:Halkoyunları yarışmalarında figürün ve otantikliğin ön plana çıktığı kategori.
  SAHNELEMELİ DAL:Halkoyunları yarışmalarında figürlerin yanında görselliğin ve çizgilerin ön plana çıktığı kategori.
  STİLİZE DAL:Federasyonun sahnelemeli dal anlamında kullandığı ve kavram fazlalığına neden olan gevurcadan gelme bir tanım.
  ARTİSTİK DAL:Federasyon tarafından geleneksel dal anlamında kullanılan terim.
  ORGANİZATÖR:Halkoyunları yarışması düzenleyen kurum,kuruluş veya kişiler.MEB,Kültür Bakanlığı,Halkoyunları Federasyonu,Vaksa,GSGM Gençlik Merkezleri,Yurt-Kur gibi.
  JÜRİ(HAKEM):Halkoyunları ekiplerinden puan kıran kişiler.Ekiplerin yöre tavırlarına oyunun gerektirdiği estetiklerin yapılıp yapılmadığını denetleyen kişiler.
  ALAYLI:Asıl mesleği yanında Halkoyunlarına gönül vermiş,kendi kendini yetiştirmiş,hatta ekol olmuş kişiler.
  MEKTEPLİ:İlgili okullarda halkoyunları eğitimi almış ve genelde sadece halkoyunları ile uğraşan kişiler.
  KULİS:Yarışmalarda esas sahne dışında kalan ve oyuncuların sahneye girip çıkmasına olanak sağlayan düzenek.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YARIŞMALARI: Türkiye'nin en çok mazisi bulunan,en köklü,en saygın,en çok katılımın sağlandığı halkoyunları yarışmaları.
  ZEYBEK:Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde oynanan oyunların genel ismi.Zeybek bölgesi İzmir,Aydın,Manisa,Muğla,Denizli,Uşak,Afyon,Kütahy a,Balıkesir ve Çanakkale yörelerinden oluşmaktadır.
  İZMİR YÖRESİ:Bergama'dan Menemen'e Kemalpaşa'dan Kiraz'a kadar bir alanı kapsayan;bağrında ikiparmak,kostak ali,sürmene,ötme bülbül,sebaye,kırmızı buğday,soğuk kuyu,gökçen efe,sinan ağa,zahide molla,karyolamın demiri,harmandalı,gündoğdu gibi baba oyunları barındıran;Türkiye'nin en gelişmiş halkoyunlarına ve sahne yapısına sahip,kendi oyunlarını en güzel sunabilen,birçok farklı kostümü bulunan Türkiye genelinde ekol olmuş,birçok başarılara imza atmış yöredir kendisi.
  FEDERASYON:Yeni tesis edilmiş, halkoyunlarının kalbi olma yolunda ilerleyen,Türkiye Halkoyunları'nı temsil eden tek tüzel kişilik

 • Özel Evrensel Okullarının Spor ve Kültür Mekezine ait havuzunda, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinde; suya alışma, eğlenirken basit hereketleri suda rahat yapma oyun ve benzeri çalışmalar hedeflenir. 2-3. sınıf öğrencilerinde; çeşitli yardımcı malzemelerle yüzme stillerine yönelik çalışmalar hedeflenmiştir.Ayrıca okul takımı için alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. 4-5. sınıf öğrencilerinde; kazanılan becerilerin geliştirilmesi ,yüzme branşında yarışlara katılacak öğrencilere yönelik antrenman programı uygulanması hedeflenmiştir.