1.İyi insan ve iyi yurttaş

2.İnsan kardeşliği, insan hakları evrensel beyannamesi esasları

3.Özgürlük, adalet ve demokrasi

4.Bilim, Fen ve Teknoloji

5.Dünyada yaygın olarak kabul gören ve kullanılan diller

6.Yaşadığımız dünyanın yaşanılır olmasını sağlamak