Yoğun bir tempoda sınava hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak ve yerinde, alanında uzman kişilerden bilgi almasını sağlamak amacıyla Bilkent Üniversitesi’ni ziyaret
ettik.