Aşağıda belirtilen branşlarda deneyimli öğretmenler alınacaktır.

  • Almanca
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Bilgisayar
  • Beden Eğitimi (halk oyunları)

İlgilenenlerin şahsen okulumuza başvurmaları gerekmektedir.

Evrensel Eğitim Kurumları