Dünyamızın yapısı ünitesindeki yer kabuğunun oluşumu, madenler ve fosillerle ilgili konularımızın
pekiştirilmesi amacıyla Dr. Paleontolog Erkan Ekmekçi 4. sınıflara davet edildi. Konularla ilgili sunumunu yaptı. Merak ve ilgiyle dinleyen öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.