OKULLARIMIZDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ GELENEKSEL OKUL MECLİSİ VE BAŞKANI SEÇİMİ YAPILACAKTIR.

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla, Okul öğrenci meclisi oluşturulacaktır.

Özel Evrensel Kolej ve Özel Evrensel Fen Lisesi Okul öğrenci Meclisine seçilmek isteyen öğrencilerimiz Sınıf temsilcisi olarak, sınıflarından seçilerek katılacaklardır. Sınıf temsilcisi adayı öğrenciler sınıf başkanlarına isimlerini yazdırarak propaganda çalışmalarına başlayabilirler. Disiplin cezası alan öğrenciler aday olamaz.

Okul öğrenci meclisi üyesi olacak,  sınıf temsilcileri seçimi;  sınıflarda 11 EKİM 2019 tarihinde REHBERLİK derslerinde, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde yapılacaktır.

18 EKİM 2019 okul öğrenci meclisi üyeleri için yemin töreni yapılacaktır. İsteyen velilerimiz katılabilir.12-18 Ekim 2018 propaganda dönemi olacaktır.

25 EKİM 2019 okul öğrenci meclisi üyelerinin arasından, OKUL ÖĞRENCİ MECLİS DİVANI ve MECLİS BAŞKANI seçimi yapılacaktır.

Okul Seçim Kurulu Başkanı

İBRAHİM ÇEVİK

Tarih Öğretmeni