Sayın Velilerimizin, Öğretmenlerimizin ve Öğrencilerimizin Bilgisine;