Mucit beyinler zeka atölyesindeki derslerinde öğrenmeye ve keşfetmeye devam ediyor.