Özel Evrensel Kolej 10 A ve 10 B sınıfı öğrencileri Türk Dil Kurumu Kütüphanesini ziyaret etti. Öğrencimiz Beste GÜLSEVEN’in izlenimleri şöyle:

 

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİ

Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’ne gittik. Önce kitap satışlarının yapıldığı yeri inceledik. Sonra kütüphanenin içine girdik ve oradaki sözlükleri, ansiklopedileri, 1900’lü yıllarda oluşturulan, korunan sözlükleri, hukuk, psikoloji vb. dallardaki kitapları gözden geçirdik. Biz kitapları incelerken Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu, uzman yardımcısı Erol DENİZ Bey bize kurum ve kütüphane hakkında ayrıntılı bilgi vermek için yanımıza geldi.

Türk Dil Kurumu bünyesinde 5 farklı bilim kolu bulunuyormuş. Her bir birimde de akademisyenler, uzmanlar ve gönüllü katılımcılar yer alıyormuş.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi bir uzmanlık kütüphanesiymiş. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili kitaplar, dergiler, Türkoloji ile ilgili yayınlar, makaleler yer alıyormuş.  Bünyesinde 60.000 kitap bulunuyormuş.  Kastamonu’daki kütüphane de ise 8000 nüsha varmış.

TDK’ya bağlı Yunus EMRE Enstitüleri’nin 34 ülkede 42 şubesi varmış. Enstitünün amacı Türkçeyi öğretmek ve yaymakmış.  Türk Dil Kurumu üniversitelere, özellikle de dil bölümü olan üniversitelerde çeşitli seminerler veriyormuş, etkinlikler düzenliyormuş. Örneğin Dede Korkut’un bilim dünyasına tanıtılışının 200. yılı ile ilgili İzmir’de seminer verilmiş.

Kitaplar arasında en çok basılıp satılan Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü imiş. Ayrıca görme engelliler için de geniş kapsamlı bir sözlük projesi düşünülüyormuş.

K 10 B

Beste GÜLSEVEN

1 2 3