Okul Öncesi

Özel Evrensel Okul Öncesi eğitim programı, eğitim politikası doğrultusunda “Çocuk Merkezli”‘dir. Okulumuzda öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hayata erken yaşta hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal beceriler kazandırmak amaçlanır.

 

Bu doğrultuda amaç, öğrencilerimizin şu özelliklerinin gelişmesidir:

  • Bağımsızlık
  • İçsel Denetim
  • Kendini onaylama
  • Bir sosyal grubun üyesi olduğunu ve sorumluluklarını bilme