ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel, sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Özel Evrensel Anaokulu eğitim programı, eğitim politikası doğrultusunda ‘’Çocuk Merkezlidir’’. Okulumuzda öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hayata erken yaşta hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal beceriler kazandırmak için, ‘’Montessori Sistemi’’ temel alınmıştır.
Bu doğrultuda amaç, öğrencilerimizin şu özelliklerinin gelişmesidir:

• Bağımsızlık

• İçsel Denetim

• Kendini onaylama

• Bir sosyal grubun üyesi olduğunu ve sorumluluklarını bilme.

Kurumumuzun eğitim felsefesi, öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek ilkokula hazırlamaktır.

Okul Öncesi Tanıtım Bilgileri

 • Sanat Eğitimi
  Evrensel Kolej’de temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır.

  okul-oncesi-sanat-egitimi

  okul-oncesi-sanat-egitimi

 • Öğrenme Keyfi
  Türkiye’nin yarınları Evrensel Kolej'de yetişiyor
  Evrensel Kolej Çocuk Üniversitesi Anaokulları’nda yetişen öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar. Evrensel Kolej Çocuk Üniversitesi Anaokulları öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu. Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz