Yaratıcı drama ile daha mutlu çocuklar… Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur.