Okulumuzun zeka oyunları atölyesinde öğrencilerimiz yeni oyunlarımızla analiz yapmayı, sentezlemeyi, mantık geliştirmeyi ve sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisini EĞİTİCİ ve EĞLENCELİ bir şekilde öğreniyorlar.