meb

VELİLERİMİZİN DİKKATİNE

5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler için Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Klavuzu yayınlanmıştır. Bu kapsamda, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında eğitim desteğinden yararlanmak isteyen velilerimizin uygulamaya dair dikkat etmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

 1. Başvurular 15 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak ve 2 Eylül 2016 tarihinde sona erecektir.
 2. Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencilerimizin başvuruları Evrensel Okulları üzerinden yapılacaktır. Resmi okullara başvurmanıza gerek yoktur.
 3. 2015-2016 eğitim öğretim yılında destekten yararlanan öğrencilerimizden, 2016 Eylül ayında;
 4. İlkokul 1’inci Sınıfa başlayacakların,
 5. Ortaokul 5’inci Sınıfa başlayacakların,
 6. Lise 9’uncu Sınıfa başlayacakların tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Diğer sınıflara devam eden öğrencilerimizin, (Örneğin; ilkokul ise ilkokul kademesini geçene kadar, ortaokul ise ortaokul kademesini geçene kadar, lise ise liseden mezun oluncaya kadar.) okullarını bitirene kadar destekten yararlanacaklarından, başvuru yapmalarına gerek yoktur.
 7. Eğitim öğretim desteğinden yararlanabilmeniz için gerekli belgeler:
 8. Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2016 yılı Nisan-Mayıs- Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler,
 9. Velilerimizin kira geliri varsa uygulama kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesi,

(Taahhütname örneğini indirmek için tıklayınız)

 1. Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin varsa kardeşlerine ait öğrenci belgeleri ya da üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belge,
 2. Öğrencinin varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katılım belgeleri ile resmi makamlar tarafından düzenlenen ulusal ve il düzeyindeki yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü)ait belgelerin asılları ve bir kopyası,
 3. Ayrıca, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin;
 4. Anne ya da babası vefat etmişse,
 5. Anne ve babası ayrıysa,
 6. Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olması durumunda durumu gösterir tam teşekküllü devlet hastanelerinden ya da üniversite hastanelerinden alınmış rapor,
 7. Vazife başında vefat etmiş MEB personeli çocuğu ise,
 8. Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malülü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların bu durumlarını gösterir resmi belgelerin başvuru yaparken okul müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.
 9. Velilerimizin, Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nu inceleyerek yukarıda belirtilen belgeleri bu forma uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan velilerimiz sorumlu olacağını, yanlış bilgi ve belge sunanların haklarının geçersiz sayılacağını ve kendileri hakkında ilgili kuruluşlarca yasal işlem yapılacağını saygıyla hatırlatırız.

İndir (PDF, 313KB)