Kulübün amacı;

  • Öğrencilerin ders dışı etkinliklerle robot çalışma sistemleri hakkında bilgilenmelerini sağlayıp, eğitim amaçlı robot tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek,
  • Farklı robot yapılarını/tasarımlarını tanıtmak,
  • Ardiuno çalışma seti ile çalışma yapmak, tasarım ve proje üretmek,
  • Lego çalışma seti ile çalışma yapmak, tasarım ve proje üretmek,
  • Takım çalışma disiplini kazandırmak,
  • Ülkemiz ve dünyadaki robot uygulamalarını izleyerek öğrencilerinin gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Okulumuzda robot teknolojisiyle ilgili bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak, ilgiyi arttırmaktır.
  • Stop-Motion ve diğer animasyon tekniklerini tanıtarak, animasyonlar hazırlamaktır.