Kulübün Amacı

  • Öğrencilerin ders dışı etkinliklerle robot çalışma sistemleri hakkında bilgilenmelerini sağlayıp, eğitim amaçlı robot tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek,
  • Farklı robot yapılarını/tasarımlarını tanıtmak,
  • Ardiuno çalışma seti ile çalışma yapmak, tasarım ve proje üretmek,
  • Lego çalışma seti ile çalışma yapmak, tasarım ve proje üretmek,
  • Takım çalışma disiplini kazandırmak,
 • Ülkemiz ve dünyadaki robot uygulamalarını izleyerek öğrencilerinin gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Okulumuzda robot teknolojisiyle ilgili bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak, ilgiyi arttırmaktır.
 • Stop-Motion ve diğer animasyon tekniklerini tanıtarak, animasyonlar hazırlamaktır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı – Kulüp Etkinlikleri

Evrensel Robot Kulübü;

 • Robot kulübümüz, okul vizyonumuzda yer alan “geleceğin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılması” ifadesi gereği, çağımız ve gelecek nesiller için gerekli bilgi ve teknoloji donanımını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemiştir.
 • Robot kulübü öğrencileri teknik tasarımını, motor ve sensör kullanımını ve robotları kodlamayı öğrenmektedirler. Öğrendikleri bilgi ve teknolojilerle üretime geçip kendi prototiplerini tasarlayabilecek seviyeye gelmektedir.
 • Öğrencilerimiz henüz ilköğretim çağında bir çok üniversite mühendislik öğrencisinin yapmakta zorlandığı arduino projelerini %90 oranında kendileri geliştirebilir seviyeye gelmektedirler.
 • 2017-2018 Eğitim öğretim yılında “Robot Kulübü” olarak haftalık üç saat olmak üzere yirmi iki hafta kurs içerikli kulüp etkinliği yapıldı.

22 hafta içerisinde;

 • Arduino ve Lego EV3 Mindstorm robot tasarımı için gerekli temel bilgileri anlatıldı.
 • Ankara Mini Maker Fair’e katıldık.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak üç projeye teknik destek verdik.
 • Bir fuar gezisi yaptık.
 • Bilim şenliğinde Sumo Güreşi Müsabakaları/Gösterisi yaparak birlikte eğlenerek öğrendik.
 • Öğrencilerimiz tüm bunları yaparken yaratıcılık, hayal gücü, akıl yürütme, mantıksal çözümleme, basit elektrik devre tasarımı, sensör ve motor kullanımı gibi becerilerini geliştirerek çizgi izleyen, engellere çarpmadan hareket edebilen robotlar başta olmak üzere birçok özgün tasarım geliştirdiler.