2018-2019 Uluslararası İlköğretim Matematik Olimpiyatı (AMC8- American Mathematics Competition 8) sınavı okulumuzda başarıyla uygulanmıştır. Sınava giren öğrencilerimize başarılar dileriz.